понедельник, 15 ноября 2010 г.

Критерії для підсумкового (тематичного) оцінювання навчальних досягнень учнів з математики

Таблиця з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнівРівні навчальних досягнень
Бали
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Початковий
1
Учень може:
 • розпізнати один із кількох запропонованих математичних об’єктів (символів, виразів, геометричних фігур тощо), виділивши його серед інших;
 • прочитати й записати числа, переписати даний математичний вираз, формулу;
·         зобразити найпростіші геометричні фігури (намалювати ескіз).
2
·         виконати однокрокові дії з числами, найпростішими математичними виразами;
·         впізнати окремі математичні об’єкти і пояснити свій вибір.
3
·         співвіднести дані або словесно описані математичні об’єкти з їхніми суттєвими властивостями;
·         з допомогою вчителя виконувати елементарні завдання.

Середній
4
Учень може:
 • відтворити означення математичних понять і формулювання тверджень;
 • назвати елементи математичних об’єктів;
 • формулювати деякі властивості математичних об’єктів;
·         виконати за зразком завдання обов’язкового рівня.
5
·         проілюструвати означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання математичних дій прикладами із пояснень вчителя або підручника;
·         розв’язати завдання обов’язкового рівня за відомими алгоритмами із частковим поясненням.
6
·         проілюструвати означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання математичних дій власними прикладами;
 • самостійно розв’язати завдання обов’язкового рівня з достатнім поясненням;
·         записати математичний вираз, формулу за словесним формулюванням і навпаки.

Достатній
7
Учень може:
 • застосувати означення математичних понять та їх властивостей для розв’язання завдань у знайомих ситуаціях;
 • знає залежності між елементами математичних об’єктів;
 • самостійно витравляє вказані йому помилки;
·         розв’язує завдання, передбачені програмою, без достатніх пояснень.
8
·         володіє визначеним програмою навчальним матеріалом;
 • розв’язує завдання, передбачені програмою, з частковим поясненням;
·         частково аргументує математичні міркування та розв’язування завдань.
9
·         вільно володіє визначеним програмою навчальним матеріалом;
 • самостійно виконує завдання в знайомих ситуаціях із достатнім поясненням;
 • виправляє допущені помилки;
 • повністю аргументує обґрунтування математичних тверджень;
·         розв’язує завдання із достатнім поясненням.

Високий
10
Учень може
 • знання, вміння і навички учня повністю відповідають вимогам програми, зокрема, учень може усвідомити нові для нього математичні факти, ідеї, вміє доводити передбачені програмою математичні твердження з достатнім обґрунтуванням;
 • під керівництвом учителя знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх;
·         розв’язує завдання з повним поясненням і обґрунтуванням.
11
·         вільно і правильно висловлювати відповідні математичні міркування, переконливо аргументувати їх;
 • самостійно знаходити джерела інформації та працювати з ними;
 • може використовувати набуті знання і вміння в незнайомих для нього ситуаціях;
·         знає передбачені програмою основні методи розв’язування завдання і вміє застосовувати їх з необхідним обґрунтуванням.
12
·         виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі способу розв’язування математичної проблеми;
 • вміє узагальнювати й систематизувати набуті знання;
·         може розв’язувати нестандартні задачі і вправи.

Комментариев нет:

Отправить комментарий